Vekstgrupper og andre småfellesskap

I Kristiansand Frikirke finnes det flere mindre fellesskap som møtes i hjem over hele byen. Noen har hatt bibelgruppe sammen i mange tiår, småbarnsfamiliene samles i familiegrupper og flere er med i cellegrupper/vekstgrupper. Gruppene har ulike struktur og opplegg, men felles for alle er Bibellesning, samtale og bønn, og de fleste spiser sammen.

Eldsterådet ønsker å jobbe for at menigheten skal komme "Nærmere Gud og hverandre", og et mangfold av smågrupper er viktig i den prosessen. Noen grupper kaller seg "Vekstgrupper", og disse har en bevisst målsetning om vekst på følgende plan:
- vi ønsker personlig vekst for det enkelte gruppemedlem
- vi ønsker at hver gruppe skal vokse i antall medlemmer, og deles når det blir nødvendig
- vi ønsker at menigheten skal vokse, og da kan gruppa bli en naturlig inngang til menigheten

Eldsterådet synes det er viktig at menigheten til enhver tid har flere åpne og inkluderende "Vekstgrupper" som kan ta i mot nye som oppsøker menigheten, samt kunne invitere de som har fullført et Alphakurs til et livsnært gruppefellesskap i menighetens regi.

Vil du vite mer om Vekstgrupper og hvordan en samling kan se ut? Les gjerne i dette dokumentet.

Ta kontakt med kontoret eller noen i Eldsterådet om du ønsker å være med i en vekstgruppe.

Vekstgrupper og andre småfellesskap
Powered by Cornerstone