MISJON

Å være engasjert i arbeidet med å bringe evangeliet til hele verden, er en del av vår natur som kirke.

I Kristiansand Frikirke har vi en todelt misjonsstrategi. Den ene delen er at vi støtter vårt felles misjonsarbeid i Frikirken. Den andre delen er at vi støtter prosjekter som drives av mennesker i vår kirke. Økonomisk støtte til dette gis gjennom vårt misjonsutvalg.

Vi har flere ildsjeler i Kristiansand Frikirke, som gjennom mange år har stått i ulike misjonsprosjekt. Under kan du lese hva noen av disse ildsjelene skriver om prosjekter som har fått gaver fra misjonsutvalget.

En tirsdag i måneden arrangeres "Damenes misjonsforum". Programmet for våren finner du her.

Nytt fra Den Evangeliske Orientmisjon: Misjon i Mongolia

Powered by Cornerstone