Medlem i Kristiansand Frikirke?

Har du lyst til å formelt bli en del av fellesskapet vårt? Så fint, velkommen!

Kristiansand Frikirke er en del av kirkesamfunnet Den evangelisk lutherske frikirke, som regel kalt "Frikirken". Medlemmer i Kristiansand Frikirke blir også medlemmer av Frikirken. For å bli medlem, kan man ikke være medlem i et annet livsyns- eller trossamfunn, som for eksempel Den norske kirke. Er du medlem et annet sted, må du først melde deg ut. Dersom du er døpt i et annet kirkesamfunn, må du legge fram dåpsattest. Dersom du ikke er døpt fra før, legger vi til rette for dåp.

Vi har to typer medlemsskap hos oss. Man blir medlem med eller uten stemmerett. Barn under 15 år som er døpt her, eller som blir meldt inn, er alltid medlem uten stemmerett. Det er fordi den religiøse myndighetsalderen i Norge er bestemt til 15 år. Medlemmer uten stemmerett kan ikke avgi stemme på menighetsmøter. Man kan også være medlem uten stemmerett som voksne. Noen velger det fordi de vet at de ikke kommer til å komme på menighetsmøter, noen velger det for å ha en litt "løsere" tilknytning, noen velger det fordi de ønsker å beholde medlemsskapet i menigheten de vokste opp i, når de flytter fra byen. Og det er helt sikkert andre grunner.

Dersom du velger å være medlem med stemmerett, betyr det at du kan være med på å gi din stemme i saker som angår lokalmenigheten og kirkesamfunnet. Eldsterådet inviterer til menighetsmøter to-tre ganger i semesteret. Alle medlemmer kan fremme saker til menighetsmøtet gjennom Eldsterådet. Saker som blir behandlet i menighetsmøtet er budsjett og årsmeldinger, kall av eldste og pastorer, synodesaker, og andre ting som vi som menighet er opptatt av. Medlemmer uten stemmerett kan møte på menighetsmøtet, som observatører.

Når du velger å bli medlem hos oss, blir du invitert til en samtale med pastor. Der vil man blant annet gå gjennom hva Frikirken mener i ulike saker, du vil bli oppfordret til å bli fast giver, bli med i en tjeneste og et smågruppefellesskap, om du ikke allerede er det.

Frikirkens drift er hovedsaklig basert på fast givertjeneste fra våre medlemmer. Dette går både til lønn for ansatte, drift av bygget og alle aktiviteter og samlinger. Vi er også med og støtter misjon, både gjennom lokale ildsjeler (som du kan lese mer om under misjon), og gjennom fellesarbeidet i Frikirkens ytremisjon. Som menighet bidrar vi også til drift av kirkesamfunnets hovedkontor, basert på våre medlemstall.

For spørsmål om medlemsskap kan du kontakte kontoret (kristiansand@frikirken.no/38121030) eller hovedpastor Stein Arve Graaraud (steinarve.graarud@frikirken.no/41324263).

Lenker for deg som vil vite mer:

Powered by Cornerstone