Gi til prosjekt opprustning

Denne våren samler vi inn 75 000,- kr til opprustning av kirkebygget vårt. Prosjektet består av blant annet: Restaurering av bakgang, oppgradering av elektrisk anlegg, nytt gulv i kirkekjelleren, og nye økonomiske varmekilder.

Hvordan gi? Gi via Vipps fra denne siden eller overfør penger til vår konto 1800.23.16192. Merk det med kommentaren "Prosjekt opprustning". Alle gaver blir registrert til skattefritak.

Powered by Cornerstone