Gi til prosjekt opprustning

I 2024 samler vi inn 50 000,- kr til opprustning av kirkebygget vårt, med fokus på ny HC-rampe. 

Powered by Cornerstone