Nyhetsbrev & samtykker

Velg hva slags informasjon du ønsker å få fra oss! Dine samtykker kan enkelt endres i ettertid gjennom lenke i bunnen av alle e-poster fra oss. Forklaring av de ulike samtykkene finner du under skjemaet. 

Forklaring av samtykker

Send meg nyhetsbrev og informasjon på e-post: Informasjon som er relevant for hele menigheten. Sendes ut ca. månedlig, og oftere ved spesielle behov. 

Send meg SMS ved spesielle anledninger: Oppdateringer som vi opplever viktig nok til å sendes på SMS. Sendes sjeldent. 

Send meg bønnebehov: Vi sender ut og videreformidler bønnebehov. 

Send meg informasjon om praktiske behov: Om du ønsker å bistå med praktisk hjelp. 

Send meg informasjon om barnearbeidet: For de med barn i søndagsskolealder. 

Powered by Cornerstone