Gi til Hamar Frikirke

Du kan gi til oss ved å opprette fast overføring fra din nettbank direkte til vår konto: 3000 33 54519 - eller opprette avtalegiro her. Du kan også gi direkte via Vipps (merk: 1,75% av beløpet går da det avgifter). Les mer på hamarfrikirke.no/gi

Powered by Cornerstone