Japan

Utsendingene våre i Japan er Ruth Kari og Knut Ola Topland med deres tre jenter, og Helga Irene og Andreas med en sønn og en datter. Arbeidet er variert, hovedfokuset er på evangelisering og utrusting av nye kristne i husfellesskap og storsamlinger. Ingebjørg og Nathan Mikaelsen er med som volontører. 

 

  

Powered by Cornerstone