Hjemløse i Japan

I Nagoya er det mange hjemløse. De bor på gata og livnærer seg ved å oppsøke ulike matutdelinger. Frikirken deler ut middag to lørdager i måneden. I tillegg til det, bruker de mye tid på at de hjemløse skal bli "sett". Sammen med flere frivillige holder de derfor gudstjeneste med samtale og forbønn. Støtten du gir går til mat til disse samlingene. I tillegg kan din støtte være med på å hjelpe hjemløse bort fra gaten til et liv med leilighet og jobb.

12.000

Innsamlet

120.000

Kampanjemål
Powered by Cornerstone