Lys, video og lyddemping

På gudstjenestene 11 og 25 oktober vil vi ha en giver aksjon i forhold til en oppgradering av kirkerommet. Det er tre områder som vi synes er viktig å investere i.

Lyddemping: 25.000 kroner
Vi har over tid arbeidet med å finne løsningen på lyddemping i kirkesalen. I løpet av høsten setter vi opp lyddempingsplater på veggen inn mot gymsalen som demper lyden i hovedsalen.

Led-lys på scene: kroner 45.000
Da vi filmet gudstjenestene i mars til juni, leide vi inn lysutstyr for å skape en varmere utrykk på scenen. Klarer menigheten å skaffe 45.000 kroner, kan vi søke 45.000 i fri fond midler og gjøre en oppjustering av lysanlegget. Dette vil gi et viktig løft både på gudstjenestene, og vil være viktig i ungdomsarbeidet og unge voksen arbeidet.

Skjerm i Kafeen: 20.000
Fra oktober starter vi med vanlige gudstjenester med søndagsskole. Pga Covid situasjonen kan det bety at vi må utvide  gudstjeneste lokalet til også å inkludere kafeen. For å kunne skape en best mulig opplevelse for alle som eventuelt sitter i kafeen har vi gått til innkjøp av storskjerm som gir en direkte overføring til kafeen av alt som skjer på scenen. 

Takk for gaven du er med og gi.

Du gir nå til følgende prosjekt:

Beløp:
NOK
 
Én gang
Månedlig
 
Betalingsmetode
Vi tilbyr å håndtere skattefradrag for alle gaver på kr. 500,- eller mer.
 

Lys, video og lyddemping

20.520

Samlet inn

90.000

Innsamlingsmål
Powered by Cornerstone