Responssenter

I Midtøsten bruker folk sosiale medier svært flittig. Via annonsering på facebook i et geografisk avgrenset område, søkes det å komme i kontakt med folk som er interessert i evangeliet. Disse kan så kontakte et ´live chat senter´ der kvalifiserte folk vil sitte og svare på spørsmål om hva det vil si å følge Jesus.

10.000

Innsamlet

156.000

Kampanjemål
Powered by Cornerstone