Innvandrerarbeid

Nå er vi i en situasjon i Norge der ´misjonsmarken´ har kommet til oss. Flere og flere menigheter ønsker å inkludere innvandrere i menighetene - enten uformelt gjennom relasjonsbygging eller ved å ha organiserte aktiviteter rettet mot flyktningenr og innvandrere. Vi har ansatt en innvandrerkonsulent som er kontaktperson for disse menighetene, og som skaffer relevante ressurser, rådgivning og opplæring til menighetene og til innvandrerne. Innvandrerkonsulenten er også med på å bygge et utvidet nettverk blant menigheter i Norge som jobber med denne type arbeid. 

1.265

Innsamlet

220.000

Kampanjemål
Powered by Cornerstone