Tel Aviv Outreach Center

Frikirken er hovedsponsoren til Tel Aviv Outreach center, som er Bibelselskapet i Israel (BSI) sitt senter i byen. Her selger og deler de ut kristen litteratur og bibler, samt at kundene alltid inviterer til en god samtale om det som står i bøkene.

Den messianske bevegelsen i Israel er i rask vekst, og behovet for materiell på hebraisk er stort - ikke minst for barn. Frikirkens julegaveaksjon  2021 samlet inn et ekstrabidrag til produksjon av mange nye barnebøker og til produksjon av en ny oversettelse av det Nye Testamentet. BSI har to hovedfokus: Evangeliet til jøder som enda ikke tror at Jesus er messias, og å styrke de lokale messianske menighetene. 

0

Innsamlet

375.000

Kampanjemål
Powered by Cornerstone