Musalaha - forsoning

Musalaha er en kristen organisasjon som jobber med forsoning mellom israelere, palestinere og mellom ulike etniske og religiøse bakgrunner. Aktivitetene er basert på bibelske prinsipper for forsoning. Frikirken støtter et kvinneprosjekt der målet er å trene kvinner til å være fredsagenter der de er. Musalaha tror kvinner har en helt spesiell rolle i å påvirke samfunnet. Også hjemmearbeidende mødre har stor påvirkning gjennom måten de formidler verdier og holdninger til sine familier. I 2022 støtter Frikirken fortsatt kvinnearbeidet i Musalaha. I 2021 startet de opp en gruppe på 30 kvinner. En av aktivitetene de gjør sammen under Covid-nedstengning, er at de møtes digitalt ukentlig for å lære hverandre arabisk og hebraisk. Dette vil gjøre kommunikasjonen enda enklere når de etter hvert kan treffes fysisk igjen. I 2022 starter de i tillegg opp en jødisk - muslimsk - kristen gruppe. Se en liten presentasjonsfilm fra Youtube her: https://www.youtube.com/watch?v=J1cLxI9E6IM .

1.500

Innsamlet

150.000

Kampanjemål
Powered by Cornerstone