Jerusalem Unites Us

JUU har fokus på Øst Jerusalem. Bydelen preges av mangel på lederskap og den er neglesjert og overlatt til seg selv på mange måter. Vold og sosiale problemer er utbredt. JUU jobber gjennom skoler, sivilsamfunnsgrupper (kristne og muslimske) og gjennom et tidsskrift som fokuserer på kristne og muslimers positive bidrag til byen gjennom årenes løp og i dag. De ønsker også å få kristne og muslimer til å ta initiativer sammen for å forbedre samfunnet sitt. Også her betaler Norad 90 % av kostnadene, mens Frikirken bidrar med en egenandel på 145 000 kr.

Formålet %s er ikke aktivt, og gaver kan ikke gis nå.
$(document).ready(function () { function validateNumber(myEvent, decimal) { var e = myEvent || window.event; var key = e.keyCode || e.which; if (key === 48) { // 0 } else if (key === 49) { // 1 } else if (key === 50) { // 2 } else if (key === 51) { // 3 } else if (key === 52) { // 4 } else if (key === 53) { // 5 } else if (key === 54) { // 6 } else if (key === 55) { // 7 } else if (key === 56) { // 8 } else if (key === 57) { // 9 } else if (key === 96) { // Numeric keypad 0 } else if (key === 97) { // Numeric keypad 1 } else if (key === 98) { // Numeric keypad 2 } else if (key === 99) { // Numeric keypad 3 } else if (key === 100) { // Numeric keypad 4 } else if (key === 101) { // Numeric keypad 5 } else if (key === 102) { // Numeric keypad 6 } else if (key === 103) { // Numeric keypad 7 } else if (key === 104) { // Numeric keypad 8 } else if (key === 105) { // Numeric keypad 9 } else if (key === 8) { // Backspace } else if (key === 9) { // Tab } else if (key === 13) { // Enter } else if (key === 35) { // Home } else if (key === 36) { // End } else if (key === 37) { // Left Arrow } else if (key === 39) { // Right Arrow } else if (key === 46) { // Del } else if (key === 45) { // Ins } else { e.returnValue = false; if (e.preventDefault) e.preventDefault(); } } $("input[id*='_form____amount']").keydown(function (myEvent) { validateNumber(myEvent, true); }); if (!$(".selected-list button.remove-button").length) { $(".selected-list").css("display", "none"); } $('input[id*="donor_first_name"]').attr('placeholder', '

0

Innsamlet

145.000

Kampanjemål
empty-window-content
Powered by Cornerstone