Sentral-Asia

Fra 2012 har Frikirken vært engasjert i et land i denne regionen. Vi samarbeider med organisasjoner og kirker innen evangelisering og disippelbygging, barne- og ungdomsarbeid, samt kristent mediearbeid. Målet er å forkynne evangeliet i ord og gjerning for et folk som trenger Jesus. Vi ønsker også å bidra til sunne og bærekraftige menigheter. Av en befolkning som teller mange titalls millioner mennesker er mindre enn en promille kristne.

3.800

Innsamlet

0

Kampanjemål
Powered by Cornerstone