Tree of Life

Tree of Life driver arbeid blant barn og ungdom blant et folk i Sentral-Asia. Frikirken støtter arbeidet slik at organisasjonen kan drive leirarbeid som samler barn og unge. Her får de fellesskap med troende på egen alder og de får vokse i troen sammen.

1.350

Innsamlet

100.000

Kampanjemål
Powered by Cornerstone